Members

Staff

Please append “.tut.ac.jp” to the end of email address

 • Professor: Tadaharu ADACHI, Email: adachi@me
 • Secreatary: Yoko ICHIHASHI
 • Dr Masahiro HIGUCHI (transferred to Kanazawa University at Sep 1, 2012)
 • Dr Yosuke ISHII (transferred to Kyoto University at Sep 1, 2020)

2021

Graduates (master), 2nd

 • Kaori KOBAYASHI
 • Shoma TANAKA
 • Yuki NAKATA
 • Kazuma HIROTA

Graduates (master), 1st

 • Momomi TASAKI
 • Kurumi TANAKA
 • Tomoya NAGAYAMA
 • Mina FUKAGAWA
 • Toshiki MAEDA

Undergraduates, 4th

 • Takuma ABE
 • Ryota MURAKI
 • Kyohei YAMADA
 • Sandagdorj Khash-Anand

2021

Graduates (master), 2nd

 • Kensuke ISHIKAWA
 • Yuta OKADA
 • Yugo KAWANO
 • Yoshiki KIKUCHI
 • Ryota YAMADA

Graduates (master), 1st

 • Kaori KOBAYASHI
 • Shoma TANAKA
 • Yuki NAKATA
 • Kazuma HIROTA

Undergraduates, 4th

 • Ryo EHARA
 • Kurumi TANAKA
 • Koki SAKAI
 • Tomoya NAGAYAMA
 • Atsushi NODA
 • Mina FUKAGAWA
 • Toshiki MAEDA

2020

Graduates (master), 2nd

 • Hiroaki ICHIMIYA
 • Ryota OHIWA
 • Ayaka NODA
 • Hiroki MATSUSHITA
 • Tatsuya YAMASHIYA
 • LIU WEI DONG

Graduates (master), 1st

 • Kensuke ISHIKAWA
 • Yuta OKADA
 • Yugo KAWANO
 • Yoshiki KIKUCHI
 • Ryota YAMADA

Undergraduates, 4th

 • Ryo EHARA
 • Kaori KOBAYASHI
 • Shoma TANAKA
 • Yuki NAKATA
 • Kazuma HIROTA

2019

Graduates (master), 2nd

 • Kohei SUGAI
 • Yoshiki HATTORI
 • Takashi MIYATA
 • Kohei MIYARA
 • Yuto MOCHIZUKI
 • KHONG MEI WAN

Graduates (master), 1st

 • Hiroaki ICHIMIYA
 • Ryota OHIWA
 • Ayaka NODA
 • Hiroki MATSUSHITA
 • Tatsuya YAMASHIYA
 • LIU WEI DONG

Undergraduates, 4th

 • Kensuke ISHIKAWA
 • Yuta OKADA
 • Yugo KAWANO
 • Yoshiki KIKUCHI
 • Minoru SHIMASAKI
 • CHEW KHAI YI

2018

Graduates (master), 2nd

 • Masaya ITO
 • Keita IGARI
 • Chikage KOAMI
 • Ryotaro NOGUCHI
 • Ryoken WATANABE

Graduates (master), 1st

 • Kohei SUGAI
 • Yoshiki HATTORI
 • Takashi MIYATA
 • Kohei MIYARA
 • Yuto MOCHIZUKI

Undergraduates, 4th

 • Sota UKEJI
 • Ryota OHIWA
 • SANNY SOEDJATMIKO HARTANTO
 • Ayaka NODA
 • Hiroki MATSUSHITA

2017

Graduates (master), 2nd

 • Tomohiro IIDA
 • Chihiro IGA
 • Takeru OZAWA
 • Tatsuya KIMURA
 • Koichi HIRAOKA

Graduates (master), 1st

 • Masaya ITO
 • Keita IGARI
 • Chikage KOAMI
 • Ryotaro NOGUCHI
 • Ryosuke WATANABE

Undergraduates, 4th

 • Ryota OHIWA
 • Kohei SUGAI
 • Ryota NAGANO
 • Takashi MIYATA
 • Yuto MOCHIZUKI

2016

Graduates (master), 2nd

 • Daisei IIMA
 • Sho ONISHI
 • Shin-nosuke KAWAI
 • Chihiro TAKAMIZO
 • Naoki MATSUKAWA
 • Taichi NOGAMI

Graduates (master), 1st

 • Tomohiro IIDA
 • Chihiro IGA
 • Takeru OZAWA
 • Tatsuya KIMURA
 • Koichi HIRAOKA

Undergraduates, 4th

 • Yusuke ASAKURA
 • Masaya ITO
 • Keita IGARI
 • Chikage KOAMI
 • Ryotaro NOGUCHI

2015

Graduate (doctoral), 3rd

 • WITONO HARDI
 • Kyohei TAKEO

Graduates (master), 2nd

 • Toshimitsu ARAI
 • Kento AKIMOTO
 • TENG SION ING
 • Masahiro FUNAKI
 • Yuki YAMADA
 • Vi THANH TUNG

Graduate (master), 1st

 • Daisei IIMA
 • Sho ONISHI
 • Shin-nosuke KAWAI
 • Chihiro TAKAMIZO
 • Naoki MATSUKAWA
 • Taichi NOGAMI

Undergraduates, 4th

 • Tomohiro IIDA
 • Takeru OZAWA
 • Tatsuya KIMURA
 • Megumi YAMAMOTO

2014

Graduate (doctoral), 3rd

 • MARKUS KARAMOY UMBOH
 • WITONO HARDI

Graduate (doctoral), 2nd

 • Kyohei TAKEO

Graduates (master), 2nd

 • Masashi OSADA
 • Kengo SAKAI
 • Yuki HAYASHI
 • Shun HASHIMOTO
 • Takamitsu MATSUI
 • Kouhei MIKUMA

Graduates (master), 1st

 • Toshimitsu ARAI
 • Kento AKIMOTO
 • TENG SION ING
 • Masahiro FUNAKI
 • Yuki YAMADA
 • VI THANH TUNG

Undergraduates, 4th

 • Daisei IIMA
 • OOI CHI PEI
 • Chihiro TAKAMIZO
 • Naoki MATSUKAWA
 • Taichi NOGAMI

2013

Graduate (doctoral), 3rd

 • MARKUS KARAMOY UMBOH

Graduate (dctoral), 2nd

 • WITONO HARDI

Graduate (doctoral), 1st

 • Kyohei TAKEO

Graduates (master), 2nd

 • Makoto SUZUKI
 • Wataru IWAMOTO
 • Manabu TAKAHASHI
 • Kenji FUJII
 • HII SII LEE
 • MOHD HAIRI BIN MUHAMMAD SHAHRIL
 • TSENG WEI CHIH
 • ABDUL MUIZZ BIN MOHD NOOR

Graduates (master), 1st

 • Masashi OSADA
 • Kengo SAKAI
 • Yuki HAYASHI
 • Shun HASHIMOTO
 • Takamitsu MATSUI
 • Kouhei MIKUMA

Research student

 • Toshimitsu HOSHINO

Undergraduates, 4th

 • Kento AKIMOTO
 • TENG SION ING
 • Masahiro FUNAKI
 • Ikuko FURUTA
 • Yuki YAMADA

2012

Graduate (doctoral), 2nd

 • MARKUS KARAMOY UMBOH

Graduate (doctoral), 1st

 • WITONO HARDI
Graduates (master), 2nd

 • Ryoma ISHIHARA
 • Takaya USUI
 • Takuma SAKA
 • Ryuma SAKUDA
 • Tsubasa SUZUKI
 • Yuto YOKOCHI
 • Kyohei TAKEO
 • Yoshikazu YOSHIKAWA
Graduates (master), 1st

 • Makoto SUZUKI
 • Wataru IWAMOTO
 • Manabu TAKAHASHI
 • Kenji FUJII
 • HII SII LEE
 • MOHD HAIRI BIN MUHAMMAD SHAHRIL
 • TSENG WEI CHIH
 • ABDUL MUIZZ BIN MOHD NOOR

Undergraduates, 4th

 • Masashi OSADA
 • Kengo SAKAI
 • Toshimitsu HOSHINO
 • Yuki HAYASHI
 • Shun HASHIMOTO
 • Kouhei MIKUMA

2011

Graduate (doctoral), 2nd

 • MARKUS KARAMOY UMBOH

Graduate (doctoral), 1st

 • WITONO HARDI

Research student

 • Wei-Chih TSENG

Graduates (master), 2nd

 • Kozo OOISHI
 • Hiroyuki KIKUMA
 • Kenta FUJIMOTO
 • Shun SUZUKI

Graduates (master), 1st

 • Ryoma ISHIHARA
 • Takaya USUI
 • Takuma SAKA
 • Ryuma SAKUDA
 • Tsubasa SUZUKI
 • Yuto YOKOCHI
 • Kyohei TAKEO
 • Yoshikazu YOSHIKAWA

Undergraduates, 4th

 • Makoto SUZUKI
 • Genjiro SHUTO
 • Wataru IWAMOTO
 • Manabu TAKAHASHI
 • Kenji FUJII
 • HII SII LEE
 • MOHD HAIRI BIN MUHAMMAD SHAHRIL
 • MOHD SAIFUL BIN BAHAROM

Special Audit Student

 • Jeong-Cheol YOON

2010

Graduate (doctoral), 1st

 • MARKUS KARAMOY UMBOH

Graduates (master), 2nd

 • Tetsuya ASAO
 • Hiroki TAKESHIMA
 • Yasuji HAMAGUCHI
 • Nobuhiko YOSHIGAKI

Graduates (master), 1st

 • Kozo Ooishi
 • Hiroyuki KIKUMA
 • Kenta FUJIMOTO
 • Shun SUZUKI

Undergraduates, 4th

 • Ryoma ISHIHARA
 • Takaya USUI
 • Takuma SAKA
 • Ryuma SAKUDA
 • Tsubasa SUZUKI
 • Ichiro FUJIMOTO
 • Yuto YOKOCHI

2009

Graduates (master), 1st

 • Tetsuya ASAO
 • Hiroki TAKESHIMA
 • Yasuji HAMAGUCHI
 • Nobuhiko YOSHIGAKI

Undergraduates, 4th

 • Hiroyuki KIKUMA
 • Tomoaki TAKAKURO
 • Yutaka KOBAYASHI
 • Fumiya TOYAMINE
 • Taishi YOSHIOKA
 • Taito WATANABE